DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


Projekt: „Dywersyfikacja źródeł przychodów przedsiębiorstwa poprzez dodanie do oferty systemu WMS w modelu SaaS” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2 : Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Czas realizacji projektu: 01.01.2014 r. – 30.06.2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..